Altunkaya Şirketler Grubu, bölge iş dünyasını yeşil dönüşüme hazırlayacak

Güneş DOĞDU SOYLU

25 yıldır Türkiye pazarın­da faaliyet gösteren Avustur­ya menşeli TÜV Austria Türk, tüm dünyada ilk defa stratejik ortaklık yaptığı Altunkaya Şir­ketler Grubu ile birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana­dolu bölgelerine hitap edecek iş birlikteliğine adım attı.

İmzalanan işbirliği sözleş­mesi ile Altunkaya Şirketler Grubu, Gaziantep’in yanında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki firmaları da kar­bon ayak izi, belgelendirme ve sertifikasyonlar konusunda geleceğe hazırlayacak. İş bir­liğinde öncelik verilen karbon ayak izi eğitim ve sertifikalan­dırması ile bölge sanayii ve ti­caretinin dünya standartları­na çıkarılması hedefleniyor.

Altunkaya Şirketler Gru­bu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, imza tö­reninde yaptığı konuşmada, karbon ayak izi ölçümünün önemine dikkat çekti. 2026 yılından itibaren karbon ayak izi ile ilgili mevzuatın yürür­lüğe gireceğini belirten Mah­sum Altunkaya, “Firmaları­mızın karbon ayak izi ile ilgili standartları yerine getirmek için şimdiden hazırlıklarını başlatması gerekiyor.

Çünkü 2026’dan itibaren Avrupa’ya ihracat yaptığınızda karbon ayak izi ölçümünü yaptırma­dıysanız ve bu konudaki stan­dartları karşılamıyorsanız önemli engellere takılacak­sınız ve daha fazla vergi vere­ceksiniz. Karbon ayak izi ile ilgili standartları karşılama­yan firmalar rekabetin yoğun olduğu bu ortamda pazarları­nı kaybedecek ve ayakta dur­makta zorluk yaşayacaklar­dır” dedi.

Altunkaya, karbon ayak izi standartlarının yürürlüğe gir­mesi ile birlikte doğanın ko­runması ve tarımın gelişti­rilmesi açısından da yeni bir dönemin başlayacağına dik­kat çekerek, şunları söyledi: “Burada o kadar çok detay var ki, çalışan personelin tüketti­ği sudan tutun da servislerin kullandığı yakıta kadar çok sa­yıda hesaplama yapılıyor ve çevreye verdiğiniz zarar ölçü­lüyor.

Daha sonra da çevreye verdiğiniz bu zarara karşılık ne yaptığınız soruluyor. Çev­reye verdiğiniz zarara karşılık doğaya ne yaptığınız, çevreci enerji mi kullandığınız yoksa ağaçlandırma mı yaptığınız bunlar tespit ediliyor. Sonuçta doğal dengenin korunması ve geleceğimiz açısından çok gü­zel işlere imza atılacak.”

Altunkaya, TÜV Austria Türk Akademi ile yapılan an­laşmaya bir sosyal sorumlu­luk projesi olarak baktıkları­nı da belirterek, “Bizim için önemli olan olayın ticari bo­yutu değildir. Biz bölgemiz iş dünyasının başta karbon ayak izi olmak üzere gerekli stan­dartlara kavuşması, belgelen­dirmelerin yapılması ve çalı­şanların sertifikasyonun sağ­lanması ile rekabet gücünü korumasını ve geleceğe hazır­lanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Anlaşma, dünyada ilk kez yapılıyor

TÜV Austria Türk Akademi Genel Müdür Yardımcısı Müge Okumuş, dünyada ilk kez Altunkaya Şirketler Grubu ile imzalanan işbirliği sözleşmesiyle şirket ve çalışanların ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış eğitimler verileceğini söyledi. Okumuş, “TÜV Austria Türk Akademi, bilgiyi uygulamalarla destekleyerek, tek bir sisteme bağlı kalmaksızın, uluslararası sertifika ve diploma programları başta olmak üzere farklı program seçenekleri ile kişiye en uygun ve en doğru eğitimle sürekli gelişimi hedef almaktadır” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x